Niegolewo

 

Wieża ciśnień na terenie dawnego folwarku.

Inne zabudowania gospodarcze to m. in. piętrowy spichlerz z 1835 r. i gorzelnia z końca XIX w. Niegolewo to jedna z niewielu miejscowości znajdujących się w rękach tej samej rodziny nieprzerwanie przez kilkaset lat (dokładnie od 1389 do 1939 roku). Stanowiło własność rodu Niegolewskich herbu Grzymała, zasłużonego w wojnach napoleońskich, w powstaniu listopadowym i styczniowym.

 

 Zdjęcia: Małgorzata Łoś, kwiecień 2009 r.

Niegolewo(2) Niegolewo(4) Niegolewo(5) Niegolewo(10) Niegolewo(12) Niegolewo(14) Niegolewo(15)

———————————————————————————————————————

Zdjęcie: Bolesław Wojtyniak, styczeń 2003 r.

Niegolewo 25.01.03