Lewice

 

Kolejowa wieża ciśnień z 1908 r.

W 1983 r. stację kolejową i funkcjonujące na niej urządzenia techniczne wyłączono z ruchu kolejowego.

Wieża ma trzon ceglany, ściana osłonowa zbiornika betonowa, zbiornik stalowy, nitowany, o pojemności 50 m3, posadowiony na wysokości 12,5 m.

.

Zdjęcia: Małgorzata Łoś, sierpień 2015 r.

Lewice_PKP(11)

Lewice_PKP(1) Lewice_PKP(9) Lewice_PKP(6) Lewice_PKP(4) Lewice_PKP(13) Lewice_PKP(21) Lewice_PKP(15) Lewice_PKP(18)