Dłoń

 

Zdewastowana wieża ciśnień przy nieistniejącej cegielni we wsi Dłoń.

  

 Zdjęcia: Bolesław Wojtyniak, czerwiec 2009 r.

Dłoń

Dłoń

Dłoń

Wnętrze wieży ciśnień (widać szczątki rur, fragment schodów oraz zbiornik):

Dłoń

Dłoń