Braniewo

Kolejowa wieża ciśnień o konstrukcji żelbetowej. Wieża została kupiona przez braniewskiego przedsiębiorcę, który zadecydował o jej rozbiórce.

Wieża została wyburzona 29 stycznia 2011 r.

Tutaj film z wyburzenia >>>

 

Zdjęcie pochodzi z artykułu E. Supernak, J. Ziółko: “Wieże ciśnień – ginące piękno”,
w piśmie „Inżynieria i Budownictwo” nr 6 z 1998 r.

Braniewo_PKP