Świętochłowice

 

Nieistniejąca już stalowa wieża wodociągowa z początku XX w., wybudowana na terenie Chropaczowa – dzisiejszej dzielnicy Świętochłowic. Przestała pełnić swoją funkcję i została rozebrana pod koniec lat 60. XX w.

Gmina rozpoczęła budowę wodociągu w Chropaczowie pod koniec XIX wieku. Początek miał w okolicach Pyskowic, gdzie znajdowało się ujęcie wody. Wieża ciśnień miała około 40 metrów wysokości. Później wybudowano obok budynek mieszkalny dla pracowników wodociągów. W latach 60. XX w. wydajność wieży stała się niewystarczająca. Wybudowano nową przepompownię, a samą wieżę rozebrano.

 

Źródło informacji i zdjęcia:  Wikipedia

Swietochlowice_Chropaczow