Katowice

 

Kolejowa wieża ciśnień byłej Lokomotywowni “Katowice” (obecnie jest to Zakład Taboru “Katowice”)

 

Zdjęcie: Grzegorz Kubiesza, 2008 r.

Katowice_ZNTK_2008_GK