Białystok

 

Nieistniejąca już wieża ciśnień przy ulicy Staroszosejnej, obecnie Św. Rocha. Niedaleko zabudowań dworca.

 

Stara pocztówka przysłana przez Pawła Olszyńskiego:

Bialystok_ul.Sw.Rocha1

I jeszcze jedna pocztówka:

Bialystok_ul.Sw.Rocha2