Ścibórz

 

Wodociągowa wieża ciśnień nad jez. Otmuchowskim. Nad wejściem wyryta data wybudowania wieży – 1931 r. oraz mało wyraźny napis w języku niemieckim: „ERBAUT VON DER REICHS WASSERSTRASSEN VERWALTUNG” (wybudowana przez niemiecki zarząd dróg wodnych).

 

Zdjęcia: Bolesław Wojtyniak, lipiec 2004 r.

Ściibórz

ŚŒcibórz

ŚŒcibórz

Reper w kamiennej podstawie wieży: