Pionki

 

Wieża ciśnień na terenie elektrociepłowni zlokalizowanej na terenie byłego „Pronitu”. 
Zakłady Tworzyw Sztucznych Pronit-Pionki (ZTS Pronit) wywodzą się z powstałej w 1923 r. Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących (PWPiMK), ulokowanej w Puszczy Kozienickiej koło wsi Zagożdżon. Nazwę wioski przemianowano w 1932 r. na Pionki. Dzięki ulokowaniu PWPiMK niewielka wieś w ciągu kilkunastu lat przekształciła się w miasto (1954).

 

Zdjęcia: Małgorzata Łoś, lipiec 2010 r.

Pionki(11)

Pionki(30)

Pionki(13) Pionki(25) Pionki(23) Pionki(22) Pionki(18) Pionki(33)