Garbatka Letnisko

 

Zdjęcia:  Małgorzata Łoś, sierpień 2008 r.

Garbatka(11)

Garbatka(1) Garbatka(3) Garbatka(13)