Chełmno

 

Wodociągowa wieża ciśnień wybudowana w 1899 r. Wysoka na 31,26 m.

Chełmno miało wodociągi już od 1842 r., a od 1867 r. na potrzeby wodociągu wykorzystywano wieżę ciśnień wybudowaną na rynku. Jednak intensywny rozwój Chełmna w drugiej połowie XIX w. spowodował wzrost zapotrzebowania na wodę, jak również potrzebę jej tłoczenia na coraz wyższe kondygnacje. Magistrat zlecił bydgoskiemu budowniczemu miejskiemu inż. Heinrichowi Metzgerowi opracowanie koncepcji modernizacji wodociągów w Chełmnie. Koncepcja zawierała między innymi projekt wzniesienia nowej wieży ciśnień. W 1898 r. magistrat uchwalił budowę nowej wieży, która została zlokalizowana przy ul. Dominikańskiej. Kierownictwo budowy, którą technicznie nadzorował H. Metzger, przejęła komisja specjalna złożona z burmistrza i członków magistratu. Prace murarskie wykonał mistrz murarsko-ciesielski Wilhelm Frucht z Chełmna a kocioł do wody wykonał fabrykant R. Peters w Chełmnie. 13 kwietnia 1899 r. w szczycie wybudowanej wieży, w cynowej puszce, umieszczono akt erekcyjny zaopatrzony w pieczęć opłatkową miasta Chełmna oraz monetę 10 fenigów. Puszka została odnaleziona i przekazana do zbiorów Muzeum Ziemi Chełmińskiej w 1984 r. Nowa wieża ciśnień tłoczyła wodę na wysokość czwartego piętra a zasilały ją dwie pompy zasilane silnikami gazowymi. Po uruchomieniu nowej wieży, stara wieża ciśnień na rynku została przeznaczona na magazyn, a ostatecznie została rozebrana w roku 1925. Nowa wieża pracowała dla potrzeb miasta do połowy lat 80-tych XX wieku.

Informacje ze strony Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie (>>>)

 

Zdjęcia: Małgorzata Łoś, kwiecień 2005 rok

Chelmno_wieza

Chelmno Chelmno Chelmno Chelmno