Chrząstowo

 

Wieża ciśnień na terenie zespołu dworsko – folwarcznego z 2 poł. XIX w. (zespół jest wpisany do rejestru zabytków, wpis obejmuje m.in. dwór, park, zabudowania gospodarcze z wieżą ciśnień).

 

Zdjęcia: Małgorzata Łoś, kwiecień 2010 rok

Chrzastkowo