Wyszogóra

 

Pozostałość dawnej kolejowej wieży ciśnień na nieczynnym przystanku Wyszogóra.

Z wieży pozostał tylko trzon, prawdopodobnie zaadaptowany do celów mieszkalnych.

.

Zdjęcia: Bolesław Wojtyniak, maj 2002 r.

Wyszogóra 01.05.2002

Wyszogóra 01.05.2002

Wyszogóra 01.05.2002