Kamień Pomorski

 

Wodociągowa wieża ciśnień wybudowana ok. 1902 r.

Władze miasta na przełomie XIX i XX w. podjęły decyzję o budowie nowoczesnego wodociągu miejskiego. Do 1902 r. zbudowano nowe ujęcie wody, przepompownię, stację uzdatniania wody oraz wieżę ciśnień, usytuowaną w parku miejskim, w najwyższym punkcie miasta.

W czasie II wojny światowej wieża straciła zbiornik i głowicę. W latach 60. XX w. odbudowano wieżę – wykonano nowy zbiornik stalowy, z dnem wypukłym, o pojemności 100 m3, natomiast głowica została wykonana z betonu zbrojonego (wcześniej była ceglana), ale zachowano pierwotny kształt zwieńczenia budowli. Przy odbudowie podstawę głowicy obniżono o ok. 3,4 m, opierając ją na wychodzących z trzonu belkach nośnych. W 2001 r. przeprowadzono uszczelnienie zbiornika i założono izolację termiczną na wieży. Wieża jest wciąż eksploatowana.

 

Zdjęcia: Bolesław Wojtyniak, październik 2004 r. i sierpień 2008 r.

KAMIEŃ POMORSKI 05.10.2004

KAMIEŃ POMORSKI 05.10.2004

KAMIEŃ POMORSKI 05.10.2004

KAMIEŃ POMORSKI 05.10.2004

KAMIEŃ POMORSKI 05.10.2004

KAMIEŃ POMORSKI 05.10.20040

KAMIEŃ POMORSKI 05.10.2004

KAMIEŃ POMORSKI

——————————————————————————————————————–

Wieża na starej pocztówce

KamienPomorski