Dobra

 

Kolejowa wieża ciśnień na stacji Dobra Nowogardzkie (na nieistniejącej już linii wąskotorowej).

 

Zdjęcia: Bolesław Wojtyniak, sierpień 2008 r.

Dobra Nowogardzkie

Dobra Nowogardzkie

Dobra Nowogardzkie

Dobra Nowogardzkie

Dobra

Dobra Nowogardzkie