Chojna

 

Kolejowa wieża ciśnień wybudowana w 1897 r.

Wodę do wieży czerpano ze studzien kopanych. Na początku XX w. kiedy miasto Chojna nie posiadało własnych, wydajnych ujęć wodnych, z wodociągu kolejowego zaopatrywano w wodę także miasto.

Całkowita wysokość wieży: 16 m. Zbiornik stalowy, nitowany, o dnie wypukłym, o pojemności 50 m3.

Została wyłączona z eksploatacji w 1975 r.

.

Zdjęcia: Bolesław Wojtyniak, listopad 1999 r. 

Chojna 13.11.1999

Chojna 13.11.1999

Chojna 13.11.1999

Chojna 13.11.1999