Białogard

 

Miejska wieża ciśnień oddana do użytku wraz z nowym systemem wodociągowym w 1926 roku (projekt nowoczesnego zakładu wodociągowego opracowano już w 1914 r., rozpoczął on działalność w roku 1916 tłocząc początkowo wodę pompami bezpośrednio do sieci). Wieża posiada zbiornik typu Barkhausena, o pojemności 350 m3. Wysokość wieży – 45,5 m. Została wyłączona z eksploatacji w połowie lat 60. XX w.

Informacje na podstawie karty ewidencyjnej zabytku, autorstwa dr Stanisława Januszewskiego, 1994 r.

 

Zdjęcie: Wojciech Bartnicki

Bialogard_wodociag_WB