Białogard

 

Nieistniejąca już kolejowa wieża ciśnień wybudowana w 1908 r. O podstawie ośmiobocznej.

Woda czerpana była z rzeki Parsęty i nieuzdatniana podawana do lokalnej sieci wodociągowej za pośrednictwem zbiorników wieżowych nr 1 i nr 2, które pracują w układzie sprzężonym. Przepompownię zbudowano nad brzegiem rzeki. W latach 70. XX w. oryginalną głowicę przebudowano wprowadzając betonową ścianę osłonową zbiornika i żelbetowy stropodach (wcześniej były drewniane). Wieża miała zbiornik cylindryczny o dnie wypukłym, o pojemności 200 m3.

 

Wieża została rozebrana 24 stycznia 2013 r.

Filmy z rozbiórki tu >>> i tu >>>

  

Zdjęcia:  Zbigniew Antonowicz

Bialogard_PKPnr1_ZA_3 Bialogard_PKPnr1_ZA_2