Września

 

Nieistniejąca już wieża ciśnień przy koszarach.

 

Skany pocztówek ze zbiorów Pana Ryszarda Szambelańczyka

Wrzesnia_2_b Wrzesnia_2_d