Kiełpiny

.

Wieża ciśnień z ok. 1935 roku. Wieża wraz z hydrofornią w przyziemiu wchodziły w skład zespołu dworskiego i folwarcznego wpisanego do rejestru zabytków. Hydrofornia była zbudowana z polecenia ówczesnego właściciela dóbr – Oskara Daum, syna Ernesta. Kilka lat po wojnie przestała spełniać swoje funkcje. Ośmioboczna, murowana wieża wykorzystywana jest obecnie jako gołębnik.

.

Zdjęcia: Bolesław Wojtyniak, grudzień 2002 r.

Kiełpiny 30.12.2002

Kiełpiny 30.12.2002

Kiełpiny 30.12.2002

Kiełpiny 30.12.2002