Wilczęta

 

Współczesna, wodociągowa wieża ciśnień gminy Wilczęta.

 

Zdjęcia: Małgorzata Łoś, sierpień 2013 r.

Wilczeta(3)

Wilczeta(5)