Susz

 

Miejska wieża ciśnień zbudowana w latach 1914 – 1915.

Sieć wodociągową oddano do użytku w 1916 r. Z ujęcia przy ul. Leśnej wodę podawano do zbiornika w wieży, a dalej – grawitacyjnie – do sieci miejskiej. W latach 20. XX w. zbudowano nowe ujęcie wody, a obok niego wybudowano stację uzdatniania wody i hydrofornię, skąd wodę podawano bezpośrednio do sieci. Z czasem wyłączono z eksploatacji stare ujęcie wody i zlikwidowano przepompownię przy ul. Leśnej. Wieżę ciśnień utrzymano jako zbiornik rezerwowy i wyrównujący ciśnienie w sieci. W końcu lat 70. wyłączono całkowicie z eksploatacji, ale przywrócono do użytku po remoncie w 1988 r.

Wieża posiada zbiornik stalowy o pojemności 100 m3 oraz ciekawy wodowskaz – w kształcie tarczy zegarowej. Wysokość wieży to 28 m. Jest wpisana do rejestru zabytków.

 

Wieża na starej pocztówce:

Susz_Rosenberg

 ——————————————————————————————————————–

Zdjęcia: Małgorzata Łoś, sierpień 2012 r.

Susz(1)

Susz(5)

Susz(13) Susz(10) Susz(9) Susz(8) Susz(6)