Ryn

 

Wodociągowa wieża ciśnień z 1940 roku.

 

Zdjęcia: Małgorzata Łoś, sierpień 2001 r.

Ryn