Orneta

 

Wodociągowa wieża ciśnień, wzniesiona w 1949 r. na miejscu starej wieży (z 1924 r.) zniszczonej w czasie walk w 1945 r., na południe od miasteczka, w Kolonii Orneta. Wysoka na 25,20 m. Ma zbiornik o pojemności 100 m3, użytkowana jest w celu wyrównania ciśnienia w sieci wodociągowej.

Wodociąg rozpoczęto budować w Ornecie w 1912 r., a zakończono dopiero w 1924 r. Wodociąg zbudowała firma Henrich Scheven, Technisches Bureau z Disseldorfu. Wodę czerpano z 4 studni wierconych, głębinowych (60-70 m głębokości). Wieżę ciśnień zbudowano na terenie ujęcia wody ok. 2 km na południe od miasta. W głowicy wieży umieszczono stalowy zbiornik typu Intze, o pojemności 160 m3. Zbiornik miał za zadanie wyrównywać ciśnienie w sieci wodociągowej. W 1945 r. urządzenia wodociągu zostały zniszczone przez żołnierzy sowieckich. Do odbudowy przystąpiono w 1949 r. Na istniejącym ujęciu wody ze studniami głębinowymi zbudowano nową przepompownię ze stacją uzdatniania wody i wieżę ciśnień.

 

 Zdjęcia: Małgorzata Łoś, sierpień 2013 r.

Orneta_wodociag(8) Orneta_wodociag(5) Orneta_wodociag(4) Orneta_wodociag(2)