Korsze

 

Kolejowa wieża ciśnień.

Została zniszczona w czasie I wojny światowej i później już jej nie odbudowano.

Korsze_PKP_nieistniejaca

Korsze_pocztowka
W 1914 r. na stacji Korsze funkcjonowały 3 kolejowe wieże wodne. Zostały zniszczone w wyniku działań wojennych. Prezentowanej powyżej wieży nie odbudowano.  Druga wieża (na zdjęciu po prawej stronie) została odbudowana już w 1915 r., a obok wzniesiono nową ze zbiornikiem typu Klönne (prawdopodobnie na fundamentach starej, zniszczonej wieży – na zdjęciu pośrodku).