Postaszowice

 

Wodociągowa wieża ciśnień. Jej budowę rozpoczęto w 1958 r., a uruchomiona została w 1965 r.

 

Zdjęcie: Małgorzata Łoś, maj 2002 r.

Postaszowice