Piekary Śląskie

 

Wodociągowa wieża ciśnień wybudowana około 1897 roku na południe od wsi Dąbrówka Wielka (dzisiejsza dzielnica Piekar Śl.). Była częścią wodociągu czerpiącego z ujęcia wody w dawnej kopalni galmanu „Rosalie”, który zaopatrywał w wodę Bytom i okolice. Po pewnym czasie ilość wody dostępnej z tego ujęcia okazała się niewystarczająca, co doprowadziło w 1917 roku do całkowitego zaprzestania jej poboru. Ponadto wieża pod koniec 1925 r. została zagrożona szkodami górniczymi i wobec tego nie nadawała się już do użytku.

Wieża już nie istnieje, pozostał tylko fundament.

 

Zdjęcia przysłane przez p. Romana Kierę

PiekarySl_DabrowkaWielka_wodociag PiekarySl_DabrowkaWielka_wodociag_fundamenty