Łazy

 

Kolejowa wieża ciśnień.

 

Zdjęcie: Małgorzata Łoś, maj 2002 r.

Lazy_PKP2