Katowice

 

Wieża ciśnień należąca do dawnej huty cynku „UTHEMANN” wybudowanej w latach 1908-1912.

Zabudowania huty (w tym prawdopodobnie wieża ciśnień) zostały zaprojektowane przez architektów Emila i Georga Zillmann z Charlottenburga. Zostali oni sprowadzeni na Śląsk przez Antona Uthemanna – będącego wówczas generalnym dyrektorem niemieckiego koncernu Georg von Giesche’s Erben – w celu budowy osiedla Giszowiec.

Niemiecki koncern Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben (Spółka Górnicza Spadkobierców Georga von Giesche) utworzył w Szopienicach (dzisiejsza dzielnica Katowic) kilka hut cynku. W 1834 r. uruchomił w Szopienicach hutę cynku “Wilhelmina”. W 1912 r. oddano do użytku hutę cynku “Uthemann”. Po II wojnie światowej majątek hut upaństwowiono. W 1972 r. przedsiębiorstwu nadano nazwę: Huta Metali Nieżelaznych “Szopienice”. W 2000 r. przedsiębiorstwo zostało skomercjalizowane. Dziś tereny poprzemysłowe huty niszczeją.

Są projekty, aby w zachowanych zabudowaniach huty „Uthemann” utworzyć muzeum hutnictwa cynku. W 2004 r. powstało Stowarzyszenie na Rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach – Szopienicach. Strona internetowa Stowarzyszenia: http://muzeumcynku.republika.pl/

 

Zdjęcia: Małgorzata Łoś, marzec 2009 r.

Katowice_Szopienice(44)

Katowice_Szopienice(52)

Katowice_Szopienice(18)

Katowice_Szopienice(23)

Katowice_Szopienice(17)

Na zdjęciu poniżej na pierwszym planie widać pozostałości po unikatowej estakadzie, po której jeździła hutnicza kolej wąskotorowa:

Katowice_Szopienice(57)

Z dawnych zabudowań huty pozostał jeszcze budynek administracyjny, w którym mieściła się między innymi dyrekcja huty i cechownia:

Katowice_Szopienice(7)

Dwie szopienickie wieże (obsługujące zakłady huty cynku):

Katowice_Szopienice_obie(1)

———————————————————————————————————————

Zdjęcia: Grzegorz Kubiesza

KatowiceSzopienice_Uthemann_2007r_1_GK KatowiceSzopienice_Uthemann_4_GK KatowiceSzopienice_Uthemann_3_GK KatowiceSzopienice_Uthemann_2_GK KatowiceSzopienice_Uthemann_1_GK