Dębnica Kaszubska

 

Zakładowa wieża ciśnień na terenie dawnej papierni.

Papiernia powstała w Dębnicy Kaszubskiej, na rzece Skotawie, już pod koniec XVI w. W XIX w. została znacznie rozbudowana, z małej papierni zmieniając się w potężny kombinat celulozowo-papierniczy, którego akcje notowano na giełdzie. Koniunktura trwała do roku 1912, kiedy to wybuchł pożar i doszczętnie strawił całą fabrykę. Ruiny nabyła wówczas Wracińska Fabryka Papieru z Kępic. Po odbudowie (najprawdopodobniej w czasie tej odbudowy zbudowano wieżę ciśnień), do 1931r. nadal produkowano tutaj papier. Lata kryzysu oraz zalew taniego papieru ze Skandynawii spowodował ostateczne zamknięcie zakładu. Później w budynkach dawnej papierni powstała fabryka produkująca części lotnicze. Ze względu na charakter produkcji Dębnica została zbombardowana przez aliantów. Dopiero na przełomie lat 50 i 60 XX w. uruchomiono tu Zakłady Garbarskie i Naprawy Maszyn Rolniczych.

Sama wieża ciśnień jest dość wysoka, ma trzon murowany z czerwonej cegły i drewnianą osłonę zbiornika.

 

Zdjęcia: Małgorzata Łoś, październik 2008 r.
DebnicaKaszubska(10)

DebnicaKaszubska(6)

DebnicaKaszubska