Chojnice

 

Wieża ciśnień została wzniesiona w 1900 roku, w związku z budową wodociągów miejskich. Wodociągi, jak i elektrownię, wybudowało w latach 1898-1900 Towarzystwo Akcyjne AEG z Kolonii – Ehrenfeld, na podstawie koncesji otrzymanej od miasta. Zgodnie z ustaleniami koncesji zakłady te po 40 latach eksploatacji miały przejść bezpłatnie na własność miejską. Koncesja przewidywała też możliwość wypowiedzenia po dwudziestu latach za odpowiednim odszkodowaniem. Po przyłączeniu Pomorza do Polski w 1920 r. Minister b. Dzielnicy Pruskiej ustanowił przymusową administrację magistratu nad tymi przedsiębiorstwami. Rada Miejska postanowiła skorzystać z możliwości wcześniejszego wypowiedzenia koncesji i przejąć elektrownię, wodociągi, jak również i gazownię, na rzecz miasta. Stało się to w 1923 r., a później miasto toczyło długotrwały spór o odszkodowanie ze spółką AEG, która przeniosła się do Berlina. Sprawa rozwiązała się automatycznie po upływie 40 lat od zawarcia umowy.

Wysokość wieży ciśnień to ok. 36 m. Średnica wieży u podstawy wynosi 11,3 m. Na szczyt wiodą wewnętrzne schody o konstrukcji drewnianej. Tuż pod kopułą znajduje się zbiornik o pojemności 40 m3. Wieża jest nieczynna od ponad 30 lat.

 

Zdjęcia: Witold Jankowski, 2007 r.

Chojnice_Miejska_ul14Lutego_WJ_1 Chojnice_Miejska_ul14Lutego_WJ_2 Chojnice_Miejska_ul14Lutego_WJ_3 Chojnice_Miejska_ul14Lutego_WJ_4