Głogówek

 

Wodociągowa wieża ciśnień z 1907 r.
(data budowy znajduje się na chorągiewce na szczycie wieży).

 

Zdjęcia: Bolesław Wojtyniak, lipiec 2004 r.

Głogówek

Głogówek

Głogówek

Głogówek

Głogówek