Brzeg

 

Miejska wieża ciśnień wybudowana w latach 1876 – 1877. Zbiornik o pojemności 550 m3. Wieża była eksploatowana do połowy lat sześćdziesiątych XX w. Jest wpisana do rejestru zabytków.

Obecnie wieża została wydzierżawiona harcerzom, którzy planują urządzenie w niej siedziby hufca.

 

Zdjęcie: Elżbieta Wijas-Grocholska

Brzeg_wodociag_EWG