Warszawa

 

Drewniana wieża ciśnień przy budynku (również drewnianym) stacji Grochów kolejki  wąskotorowej łączącej Jabłonnę z Pragą i Karczewem. Drewniane budynki stacji Grochów (w tym niestety również wieża) spłonęły podczas wrześniowego oblężenia Warszawy w 1939 r. Kolejka była stopniowo zamykana w latach 50. i 60. (w 1963 r. zamknięto ostatni odcinek).

 

Zdjęcie i informacje z artykułu J. Majewskiego opublikowanego w Gazecie Wyborczej z dn. 27.VI.03 r.

WarszawaGrochow