Łęknica

 

Zakładowa wieża ciśnień na terenie zlikwidowanej (i rozebranej) Huty Szkła w Łęknicy. Wieża została zbudowana w 1972 r. Hutę Szkła zlikwidowano pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w.

 

Zdjęcia: Bolesław Wojtyniak, marzec 2011 r.

Łęknica

Łęknica

Łęknica

Łęknica