Bojadła

 

Wiejska, metalowa wieża ciśnień we wsi Bojadła.

 

Zdjęcia:  Bolesław Wojtyniak, lipiec 2010 r.

Bojadła

Bojadła