Niemce

 

Kolejowa wieża ciśnień na stacji Bystrzyca koło Lublina, znajdującej się w miejscowości Niemce.

Na forum http://kolejkamarecka.pun.pl/rampa-i-zagadka-328.htm użytkownik: księżyc_nad_gieesem przedstawił taką historię stacji:

Stacja Bystrzyca koło Lublina powstała wraz z ówczesną linią Łuków – Lublin w 1897 r. i do mniej więcej 1900 r. nazywała się Lublin 2. Powodem tego był fakt, że linię tę wybudował państwowy Tymczasowy Zarząd Budowy Linii Łuków – Lublin przy Departamencie Dróg Żelaznych w Ministerstwie Dróg Komunikacyjnych i zgodnie z nazwą nie mogła się ona kończyć nigdzie indziej niż tylko, zgodnie z nazwą, w Lublinie, co zostało uczynione. Dotychczasowa stacja Lublin na Drodze Żelaznej Nadwiślańskiej (DŻN) zmieniła nazwę na Lublin 1. Po upaństwowieniu DŻN stacja Lublin 1 wróciła do swojej poprzedniej nazwy, a stacja Lublin 2 zmieniła się w Bystrzyce co, ponoć, odbyło się w ten sposób, że na stację przybył wysoki urzędnik kolejowy i na okoliczność zmiany nazwy zapytał się jak nazywa się wieś w której znajduje się kościół widoczny na horyzoncie. Ktoś odpowiedział, że Bystrzyca i tak juz zostało. Po wojnie w związku z pojawieniem się większej ilości stacji i przystanków o nazwie Bystrzyca nazwę zmieniono na obecnie obowiązującą: Bystrzyca koło Lublina.

 

Zdjęcia: Małgorzata Łoś, maj 2008 r.

Niemce_Bystrzyca_PKP(4) Niemce_Bystrzyca_PKP(7) Niemce_Bystrzyca_PKP(10) Niemce_Bystrzyca_PKP(11) Niemce_Bystrzyca_PKP(17)