Łódź

 

Nieistniejąca już wieża wodna na terenie fabryki Pafino (Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego) przy ulicy Dąbrowskiego 17. Dziś na miejscu zabudowań fabrycznych stoi pawilon handlowy.

 

Zdjęcia wykonane w lipcu 2003r., autor:  Wiesław Kaczmarek, zdjęcia z Wikimedia Commons >>
udostępniane na licencji Creative Commons Attribution 3.0 Unported >>

Lodz_fabrykaPafino

Lodz_fabrykaPafino