Gniewkowo

 

Wieża ciśnień wybudowana w latach 1914 – 1915 na podstawie projektu pracowni z Bremy. Wysokość wieży 30 m. W górnej części umieszczony zbiornik o pojemności 112 m3. Wraz z wieżą wybudowana sieć wodociągową oraz stację pomp. Początkowo wodę wydobywano za pomocą dwóch pomp wirnikowych napędzanych przez miejscową elektrownię. Woda z głębokości 9 metrów była filtrowana po raz pierwszy, następnie spadając do zbiornika wycementowanego tłoczona pompą pod ciśnieniem przez filtr żwirowy do sieci wodociągowej. Nadmiar wody w sieci przepływał do wieży ciśnień.

Statut miejski i wprowadzone polecenie policji z 1919 roku nakazywały przymus przyłączenia się do sieci wodociągowej. Nie wolno było czerpać wody ze studni, co miało wpłynąć na jakość spożywanej wody i poprawę warunków zdrowotnych samych mieszkańców miasta.

 

Zdjęcia: Małgorzata Łoś, styczeń 2005 rok

Gniewkowo(3)

Gniewkowo(6) Gniewkowo(4)Gniewkowo(1)