Boniewo

 

Kolejowa wieża ciśnień na stacji kolejki wąskotorowej w Boniewie.

Kolejka wąskotorowa powstała w związku z rozwojem przemysłu cukrowniczego i masową uprawą buraków cukrowych na przełomie XIX i XX w., co spowodowało konieczność połączenia Boniewa i sąsiednich majątków z cukrownią w Brześciu Kujawskim i Krośniewicami. Linia kolejki zachowała się do dziś wraz z dwoma budynkami stacji: w Boniewie i w Jerzmanowie.

 

Zdjęcia: Małgorzata Łoś, październik 2007 r.

Boniewo_PKP Boniewo_PKP

Budynek dworca:Boniewo_PKP