Kategoria: pomorskie

Bolesławowo

. Wieża ciśnień na terenie folwarku. W 1945 na obszarze zespołu dworsko-parkowo-folwarcznego, należącego wcześniej do rodziny Modrow, utworzono Zespół Szkół Rolniczych CKP.   Zdjęcia: Małgorzata Łoś, sierpień 2015 r.

Budowo

  Zabytkowa wodociągowa wieża ciśnień. Wybudowana w 1929 r. (w czasie gospodarowania dwóch ostatnich właścicieli majątku Budowo, Adolfa i jego syna Johanna Adolfa – wyciągnęli oni posiadłość z długów, skanalizowali i zelektryfikowali wieś, odnowili większość domów chłopskich). Betonowy zbiornik jest obsypany ziemią, ma ozdobne wejście.   Zdjęcia: Małgorzata Łoś, październik 2008 r.

Budowo

  Kolejowa wieża ciśnień, prawdopodobnie z 1906 r. Służyła linii kolejowej Słupsk – Dębnica Kaszubska – Budowo (linia miała tu swój koniec – 37,7 km) wybudowanej w latach 1894–1906 a zlikwidowanej i rozebranej w 1945 r.   Zdjęcia: Małgorzata Łoś, październik 2008 r.

Celbowo

  Wieża ciśnień na terenie dawnego folwarku. Obok znajduje się niewielki pałacyk z lat 70. XIX wieku (cały majątek został w początkach XX wieku kupiony przez rodzinę gdańskich browarników – Rodenackerów). Obecnie mieści się tu Stacja Ochrony Roślin w Celbowie. Na wieży umieszczona data: 1912.   Zdjęcia: Bolesław Wojtyniak, sierpień 2005 r.

Choczewo

  Kolejowa wieża ciśnień w Choczewie, na linii Wejherowo – Garczegorze budowanej etapami w latach 1902 –1910.   Zdjęcia: Małgorzata Łoś, kwiecień 2004 r.

Chojnice

  Wieża ciśnień została wzniesiona w 1900 roku, w związku z budową wodociągów miejskich. Wodociągi, jak i elektrownię, wybudowało w latach 1898-1900 Towarzystwo Akcyjne AEG z Kolonii – Ehrenfeld, na podstawie koncesji otrzymanej od miasta. Zgodnie z ustaleniami koncesji zakłady te po 40 latach eksploatacji miały przejść bezpłatnie na własność miejską. Koncesja przewidywała też możliwość wypowiedzenia po dwudziestu latach za odpowiednim odszkodowaniem. Po przyłączeniu Pomorza do Polski w 1920 r. Minister b. Dzielnicy Pruskiej ustanowił […]

Następna strona »