Kategoria: lubelskie

Krasnobród

  Wieża ciśnień na terenie zespołu pałacowego (dawny pałac Leszczyńskich), w którym dzisiaj funkcjonuje Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka, gdzie leczone są choroby górnych dróg oddechowych oraz schorzenia narządów ruchu. Cały zespół pałacowy (wraz z wieżą ciśnień) wpisany jest do rejestru zabytków.   Zdjęcie:  Eugeniusz Komisarczuk

Lublin

  Wieża ciśnień z ok. 1564 roku. Z oddalonego od Lublina ok. 4 km stawu Wrotkowskiego, na którym wykonane było ujęcie, tzw. „zajazie”, woda dostarczana była drewnianymi rurami, wykonanymi z sosnowych i dębowych pni. Poszczególne odcinki łączone były żelaznymi tulejami (ok. 25 000 sztuk). Ta drewniana sieć wodociągowa liczyła ok. 5 km długości, z czego 3800 metrów miał wodociąg od stawu do wieży wodnej, 500 metrów od wieży do murów obronnych i ok. 700 m w […]

Lublin

  Wieża ciśnień na placu Bernardyńskim (dziś plac Wolności). W 1899 roku inż. Adolf Weisblat wybudował w Lublinie wodociąg (ujęcie wody ze źródeł artezyjskich, długość sieci: początkowo 8 km 426 m, podłączonych domów: 88, zużycie wody: 2018719 wiader, później sieć rozbudowano do 40 km). Głównym jego elementem była wieża ciśnień, która początkowo miała się znajdować na ulicy Narutowicza na placyku między kościołem powizytkowskim i gimnazjum lubelskim. Jednak plany uległy zmianom i wieża stanęła na placu Bernardyńskim […]

Lublin

  Wieża ciśnień wybudowana w 1924 r. przez amerykańską firmę Ulen & Company, która zbudowała w Lublinie nowoczesną sieć wodociągową. Zbiornik mógł pomieścić 2050 m3 wody. W 1929 r. wieżę przejęło przedsiębiorstwo Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. Do lat 50. wieża znajdowała się w najwyższym punkcie miasta, potem miasto ją przerosło. Teraz wieża nadal jest czynna, ale nie pełni już funkcji wieży ciśnień, lecz w sposób naturalny stabilizuje ciśnienie w sieci w centrum miasta.   Zdjęcie […]

Lublin

  Wieża ciśnień w zespole fabryki „Eternit”, wybudowana w latach 1912-13. Zabudowania Fabryki Eternitu i Portland-cementu braci Rylskich, przemysłowców z Odessy, wzniesiono w latach 1912-13 wg. projektu Jana Koszyc-Witkiewicza, w osadzie Firlejowszczyzna. Nad całym zakładem góruje wieża ciśnień. Zbudowana jest z czerwonej cegły z dwukondygnacyjnym czterospadowym dachem, pokrytym płytkami eternitowymi. Wnętrze mieści zbiornik wodny i klatkę schodową. Po II wojnie światowej zakład został przebudowany i z ciekawszych obiektów pozostała tylko wieża ciśnień. W 1949 r. majątek […]

Motycz

  Wieża ciśnień na kominie, na terenie chłodni w Motyczu. Zaopatruje w wodę również okoliczne wioski.   Zdjęcia: Małgorzata Łoś, maj 2008 r. ——————————————————————————————————————– Zdjęcie: Waldemar Frąckiewicz

Następna strona » « Poprzednia strona