Renice

 

Murowana wieża ciśnień z końca XIX w., położona w południowo – zachodniej części zespołu pałacowego w Renicach. Obecnie pałac jest siedzibą Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Wieża ciśnień, wraz z całym  zespołem pałacowym, jest wpisana do rejestru zabytków.

 

Zdjęcia: Bolesław Wojtyniak, listopad 2000 rok

Renice 02.11.2000

Renice 02.11.2000

Renice 02.11.2000

Renice 02.11.2000