Cieszyce

 

Nowoczesna wieża ciśnień przy dawnym PGR.

 

Zdjęcia: Małgorzata Łoś, październik 2008 r.

Cieszyce(2) Cieszyce(5)