Świętokrzyskie Voivodeship

Bliżyn

Blizyn

Busko – Zdrój

BuskoZdroj_PKP

Busko – Zdrój

BuskoZdroj_uzdrowisko

Chęciny

Checiny

Chmielnik

Chmielnik

Jędrzejów

  Kolejowa wieża ciśnień zbudowana przez Niemców w czasie drugiej wojny światowej (1943 r.). Posiada dwa żelbetowe zbiorniki o łącznej poj. 250 m3, po drugiej wojnie światowej był wykorzystywany tylko zbiornik wewnętrzny o poj. 125 m3, bowiem w 1945 r. zbiornik zewnętrzny został uszkodzony przez artylerię.   Zdjęcia: Małgorzata Łoś, sierpień 2009 r.  

Kazimierza Wielka

KazimierzaWielka_PKP

Kielce

Kielce

Kielce

Kielce_PKP_Herbskie

Końskie

Konskie

Kowalkowice

Kowalkowice

Ostrowiec Świętokrzyski

  Zakładowa wieża ciśnień na terenie Ostrowieckich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych (dzisiaj TABEX-OZMO Sp. z o.o.).   Zdjęcia: Małgorzata Łoś, lipiec 2009 r.  ——————————————————————————————————————– Zdjęcia: Małgorzata Łoś, styczeń 2004 r.

Ostrowiec Świętokrzyski

  Nieistniejąca już wieża ciśnień wybudowana pod koniec lat 60 na terenie huty. Miała zbiornik o pojemności 200 m3, ustawiony na słupie rurowym o wysokości 70 m. Słup był usztywniony odciągami na dwóch poziomach.   Zdjęcia: Małgorzata Łoś, lipiec 2009 r.  ——————————————————————————————————————– Zdjęcia: Małgorzata Łoś, styczeń 2004 r.

Ostrowiec Świętokrzyski

  Wieża ciśnień znajdująca się na terenie strefy przemysłowej Stary Zakład. Na wieży w 2009 roku zawisł baner reklamujący miasto.   Zdjęcia: Małgorzata Łoś, lipiec 2009 r.  ——————————————————————————————————————– Zdjęcia: Małgorzata Łoś, styczeń 2004 r.  

Ostrowiec Świętokrzyski

  Wieża ciśnień zlokalizowana na ulicy Kolonia Robotnicza. Powstała w 1929 roku, prawdopodobnie na potrzeby osiedla domków jednorodzinnych dla pracowników huty.   Zdjęcia: Małgorzata Łoś, lipiec 2011 r. ——————————————————————————————————————– Zdjęcie: Paweł Maj

Sandomierz

  Kolejowa wieża ciśnień w formie zbiornika ustawionego na kratownicy stalowej, wybudowana przed II wojną światową.                                       Zdjęcia: Małgorzata Łoś, sierpień 2008 r.      

Sandomierz

  Wodociągowa wieża ciśnień.                                       Zdjęcia: Małgorzata Łoś, sierpień 2008 r.

Starachowice

  Wieża ciśnień na terenie Starachowickiej Strefy Ekonomicznej.                                       Zdjęcia: Małgorzata Łoś, sierpień 2009 r.

Starachowice

  Wieża ciśnień na terenie Zespołu Wielkopiecowego w Starachowicach. Została wybudowana w 1899 r. W budynku wieży mieści się zespół pomp wirowych elektrycznych i tłokowych parowych firmy Sirus i Zieleniewski z Warszawy, których zadaniem było tłoczenie wody służącej do chłodzenia pancerza wielkiego pieca. Zbiornik na wodę umieszczony w górnej części budynku wykorzystywany był w razie awarii. Zespół Wielkopiecowy w Starachowicach stanowi unikalny zabytek europejskiej kultury przemysłowej. W 1966 r. wpisany został do rejestru zabytków. Obecnie na […]

Umianowice

  Kolejowa wieża ciśnień na stacji Świętokrzyskiej (Jędrzejowskiej) Kolei Dojazdowej. Budynek stacyjny, wybudowany po 1918 roku, wraz z wieżą ciśnień, wpisane są do rejestru zabytków.                                       Zdjęcia: Małgorzata Łoś, sierpień 2009 r.

Włoszczowa

  Kolejowa wieża ciśnień.                                       Zdjęcia: Małgorzata Łoś, sierpień 2009 r.

Wolica

  Kolejowa wieża ciśnień, drewniana, wzniesiona w 1934 r.  Wraz z całym zespołem dworca była wpisana do rejestru zabytków. Niestety w grudniu 2007 r. wieża została zniszczona wskutek pożaru, kilka lat później jej resztki zostały rozebrane i obecnie nie ma śladu po wieży.                                       Zdjęcia: Małgorzata Łoś, sierpień 2009 r. ——————————————————————————————————————–   Zdjęcia sprzed pożaru – wykonane  przez Panią […]

Wzdół Rządowy

  Współczesna wieża wodociągowa o konstrukcji stalowej, trzon stalowy, skręcany z dwóch segmentów. Zbiornik ma pojemność 300 m3. Podziemne ujęcie wody oddalone jest od wieży o 500 m.   Zdjęcia: Małgorzata Łoś, lipiec 2012 r.