Leszno

 

Wieża ciśnień zbudowana w 1899r. w najwyższym punkcie w mieście. Jej wysokość wynosi 28 m. Zbiornik ma pojemność 400 m3.

Pod koniec XIX wieku komisja miejska w Lesznie badająca zakres możliwości zaopatrzenia w wodę zadecydowała o konieczności wybudowania stacji dostarczającej wodę. Po przeprowadzonych pracach Leszno otrzymało nowoczesny, jak na ówczesne czasy, wodociąg. Studnię i stację pomp zlokalizowano pod Zaborowem, a wieżę ciśnień zbudowano w północnej części miasta. Pompy tłoczące wodę w rurociąg i na wieżę napędzały 2 maszyny parowe. Wydajność pomp wynosiła 180 m3 wody na godzinę. Leszno liczyło w tym czasie około 14.000 mieszkańców, a roczne zapotrzebowanie odbiorców na wodę szacowano na 500.000 m3.

(na podstawie informacji ze strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie)

 

 Zdjęcie: Agata Skrukwa, maj 2007 r.

Leszno_AS_05.2007