Bielsk Podlaski

 

Miejska wieża ciśnień o pojemności 200 m3.

Istniejący w mieście Bielsk Podlaski system zaopatrzenia mieszkańców w wodę zapewnia dostawę dla ponad 95% mieszkańców miasta. System ten tworzą: ujęcie wód podziemnych, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe, zbiorniki wyrównawcze.

 

Zdjęcia: Małgorzata Łoś, maj 2004 r.
BielskPodlaski_c BielskPodlaski_e

BielskPodlaski_a