Toporów

 

Kolejowa wieża ciśnień zbudowana w 1909 r. Posiadała zbiornik o pojemności 100 m³.

Została wyburzona w 2001 r. przez firmę „Spec-Min” ze Szczecina, w związku z modernizacją linii kolejowej. Cała grupa obiektów: nastawnia, lokomotywownia oraz wieża ciśnień zostały wyburzone bez wstrzymywania ruchu pociągów na przyległych torach. 

 

Zdjęcia: Bolesław Wojtyniak, wrzesień 1999 r. 

Toporów

Toporów

Toporów

Topoów

Zdjęcie miejsca po wieży ciśnień, Bolesław Wojtyniak, wrzesień 2002 r.

Toporów