Lublin

 

Wieża ciśnień w zespole fabryki „Eternit”, wybudowana w latach 1912-13.

Zabudowania Fabryki Eternitu i Portland-cementu braci Rylskich, przemysłowców z Odessy, wzniesiono w latach 1912-13 wg. projektu Jana Koszyc-Witkiewicza, w osadzie Firlejowszczyzna. Nad całym zakładem góruje wieża ciśnień. Zbudowana jest z czerwonej cegły z dwukondygnacyjnym czterospadowym dachem, pokrytym płytkami eternitowymi. Wnętrze mieści zbiornik wodny i klatkę schodową. Po II wojnie światowej zakład został przebudowany i z ciekawszych obiektów pozostała tylko wieża ciśnień. W 1949 r. majątek przeszedł na rzecz skarbu państwa, utworzono lubelskie zakłady eternitu im. „Partyzantów Ziemi Lubelskiej”. W 1989 r. postawiono je w stan likwidacji. Obecnie budynek jest odnajmowany kilku firmom.

Informacje z opracowania o fabryce eternitu >>>

 

Zdjęcia: Małgorzata Łoś, maj 2008 r.
Lublin_Firlejowska(7) Lublin_Firlejowska(1)

Lublin_Firlejowska(10)