Category:

Brzeg Dolny

  Przemysłowa wieża ciśnień na terenie Zakładów Chemicznych „Rokita”. Budowę zakładu rozpoczęto w 1941 r., w 1943 r. nastąpił rozruch części instalacji, 26 stycznia 1945 r. zakład zajęły wojska radzieckie , które od maja do września 1945 r. zdemontowały i wywiozły wszystko co się dało. Wieża ciśnień została. . Zdjęcia: Bolesław Wojtyniak, lipiec 2003 r.

Chocianów

  Miejska, wodociągowa wieża ciśnień, wybudowana w 1906 r. Usytuowana bezpośrednio na terenie ujęcia wody. Wodę czerpano z 4 studni głębinowych. Wieża ma stalowy zbiornik typu Intze, o dnie wklęsłym. W 1966 r. zbiornik wieżowy wyłączono z eksploatacji.    Zdjęcie: www.maciej-grz.pl, sierpień 2013 r. ———————————————————————————————————————  Zdjęcie:  Stefan Różycki

Next Page »